www.eoznamenia.sk

Oznámenia a pozvánky - svadobné, promočné, k jubileám, k výročiu, k narodeniu dieťatka - to všetko za výhodnú cenu.
HLAVNÁ STRÁNKA

OZNÁMENIA K JUBILEÁM

POZVANKY NA VIANOČNÝ VEČIEROK

SVADOBNÉ OZNÁMENIA

PROMOČNÉ OZNÁMENIA

OZNÁMENIA O NARODENÍ DIEŤATKA

DRUHY PAPIERA

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVKA

m_13.JPG (3977 bytes)

KONTAKT

V01 S radosťou Vám oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. uzavrieme manželstvo v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V02 S radosťou Vám oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. prijmeme sviatosť manželstva v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V03 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že (...dátum.. )  o (...čas... ) hod. uzavrieme manželstvo v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V04 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že (...dátum... )  o (...čas... ) hod. prijmeme sviatosť manželstva v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V05 V najkrajšej chvíli života, s pevnou láskou, začneme spoločný život úprimným „ÁNO” (...dátum.. ) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... )
V06 Zasielame Vám oznam vrelý, že našu lásku manželstvom spečatiť by sme chceli (...dátum.. ) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V07 Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že nám budú znieť svadobné zvony (...dátum.. ) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V08 Dáva na známosť všetkým, že my dvaja predovšetkým, chceme navždy spolu žiť a manželským sľubom svoju lásku spečatiť (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad...) v (...mesto, obec... ).
V09 Príbuzným a známym tajomstvo svoje prezradíme, že (...dátum...)  o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) spoločné a úprimné „ÁNO" vyslovíme.
V10 Oznamujeme celému svetu jednu jednoduchú krásnu vetu: Budeme sa brať, slovko „ÁNO" vyslovíme, prstienky si vymeníme, všetko bozkom potvrdíme, (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V11 Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť, manželským sľubom cestu lásky spečatiť (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V12 Láska v nás vzbudila túžbu po spoločnom žití a manželskom zväzku, ktorý uzavrieme (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V13 Na známosť sa dáva správa, že sa srdce srdcu dáva a podľa svätého zákona sa svadobný obrad vykoná (...dátum...) o (...čas... ) hod v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec...).
V14 Porozumenie, dôvera a láska nás priviedli na spoločnú cestu, ktorú začíname (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V15 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ruky na spoločnú cestu životom si podáme (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V16 Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, preto (...dátum...) o (...čas... ) hod. chceme svoju lásku bozkom spečatiť a spoločným menom sa podpísať v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V17 S radosťou všetkým oznamujeme, že ((...dátum...) o (...čas... ) hod. by sme radi za vašej prítomnosti vstúpili do stavu manželského v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V18 Chceme všetkým na vedomie dať, že sa budeme brať. Dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V19 My dvaja vieme, že k sebe patríme, a preto rodine, priateľom a známym oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... )  sa zosobášime.
V20 Bude najlepšie, keď všetkým povieme,  že sa vezmeme (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V21 Chceme oznámiť všetkým Vám, našim blízkym a známym, že sme rozhodnutí znášať spoločne všetky radosti a starosti manželského života     a to od (...dátum...), kedy sa o (...čas... ) hod. uskutoční náš svadobný obrad v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V22 Všetkým, ktorých radi máme oznamujeme, že (...dátum...) bude našim dňom svadobným. Stretneme sa v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V23 S radosťou všetkým oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod., by sme radi za Vašej prítomnosti vstúpili do stavu manželského v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V24 Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, preto (...dátum...) o (...čas... ) hod. chceme svoju lásku bozkom spečatiť a spoločným menom sa podpísať v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V25 Máme sa radi a tak sa berieme. Dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V26 S radosťou Vám oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. uzavrieme manželstvo v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ). Vaša prítomnosť nás poteší.
V27 S láskou oznamujeme, že (...dátum...) si vyslúžime sviatosť manželstva   v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... )  o (...čas... ) hod.
V28 Pozývame Vás podeliť sa s nami o radosť z uzavretia zväzku manželského (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V29 Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda, že (...dátum...) o (...čas... ) hod.  v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) bude naša svadba.
V30 Dovoľujeme si oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročíme (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V31 Oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. si sľúbime lásku, úctu a vernosť v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V32 Dovoľujeme si oznámiť, že dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) bude nášmu rozhodnutiu uzavrieť manželstvo požehnané.
V33 Oznamujeme, že spoločným menom sa náš život spojí (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V34 Máme sa radi, a tak sa berieme (...dátum...) o (...čas... ) hod., v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V35 Dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod., v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec...)   si povieme svoje „ÁNO“.
V36 Chceme všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budeme brať, (...dátum...) o (...čas... ) hod., v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V37 Vďační Bohu za dar lásky Vám s veľkou radosťou oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod.  prijmeme sviatosť manželstva v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V38 Svoje spoločné a úprimné ,,ÁNO” vyslovíme (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V39 Chceme sa s Vami podeliť o svoju radosť a šťastie a dať Vám na známosť, že sme sa rozhodli povedať spoločné a úprimné „ÁNO” (...dátum...) o (...čas...) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V40 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročíme (...dátum...) o (...čas...) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V41 Na vedomie dávame, že sa radi máme a (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) spoločný život začíname.
V42 Oznamujeme, že spoločným menom náš život sa spojí (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V43 Máme tú česť a potešenie Vás pozvať na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V44 Oznamujeme, že dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) naše životné cesty v cestu jedinú.
V45 Oznamujeme, že si prstienky zlaté a prvý bozk manželský vymeníme dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec...).
V46 S radosťou Vám oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. sa naše srdcia spoja v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V47 S radosťou Vám oznamujeme, že spolu budeme kráčať životom odo dňa (...dátum...) úderom (...čas... ) hod. Slávnostný obrad sa uskutoční v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V48 Sme odhodlaní pred všetkými si povedať pravdepodobne „ÁNO“ (...dátum...) o (...čas... ) hod., v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V49 Dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. nastúpime na spoločnú cestu životom Nášmu   sobášu bude požehnané v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec...).
V50 Dovoľujeme si Vás poprosiť o Vašu milú prítomnosť na našej svadbe v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod.
V51 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že si (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) vymeníme snubné prstene a prvé manželské bozky.
V52 Chceme všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budeme brať (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V53 Máme tú česť a potešenie pozvať Vás na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) .
V54 Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, splniť si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň: (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V55 Rozhodli sme sa spojiť svoje osudy posvätným putom manželským, (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V56 Povieme si „ÁNO” (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec...).
V57 Vám a radosťou oznamujeme, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. spoločný život začíname v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V58 Máme tú česť vám oznámiť, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. vstúpime do stavu manželského v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V59 Oznamujeme Vám, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. si sľúbime lásku a vernosť v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V60 Oznamujeme Vám, že (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ) nám končí prosté „JA“ a začína krásne „MY“.
V61 Radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ), keď si povieme „ÁNO”.
V62 Dňa (...dátum...) o (...čas... ) hod. sa staneme manželmi. Svadobný obrad sa uskutoční v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).
V63 Naša láska bude spečatená manželstvom (...dátum...) o (...čas... ) hod. v (...sieň, kostol, úrad... ) v (...mesto, obec... ).

SPÄŤ